Cărți ale Editurii Colorama, prezente în Caiete Silvane

Într-o rubrică numită Malaxorul de Septembrie, Caietele Silvane (Daniel Săuca și Daniel Hoblea) vorbesc despre patru titluri ale Editurii Colorama. 

La adresa https://www.caietesilvane.ro/articole/3746/Malaxorul-de-septembrie.html le puteți găsi, alături de alte cărți luate sub lupă. De acolo, spicuim:

■ Emilia Poenaru Moldovan, Severus (proză scurtă), Ed. Colorama, Cluj-Napoca, 2018. „E multă delicatețe în aceste povestiri, e și ironie și umor, e și cinism, dar și mult lirism, totul derulat ca într-o reverie decupată dintr-un vis al copilăriei.

Cartea se citește cu plăcere, prozatoarea având un stil format, simplu, degajat, fără alambicări lexicale, nu fără apelări însă, uneori, la simboluri și parabole. E reconstituită astfel, din fragmente, o întreagă lume trecută, în care vârsta inocenței își află locul aparte, în care lectorul se refugiază cu plăcere, furat de propunerile unor intrigi naive, grave din perspectiva vârstei copilăriei, și nici nu e nevoie de mai mult. Proza de acest tip are întotdeauna menirea de a provoca, celui căruia i se adresează, emoții și lacrimi de duioșie” (Constantin Cubleșan).

■ Cercul literar de la Cluj, Trepte. Antologie de proză, vol. 1/ 2017, ediție coordonată de Emilia Poenaru Moldovan, Ed. Colorama, Cluj-Napoca, 2017.

„Ideea antologiei de proză s-a născut din Lunea de proză din cadrul grupului și s-a materializat în volumul Trepte, al zecelea volum din colecția Cercul Literar de la Cluj a Editurii Colorama și primul din secțiunea de proză” (Emilia Poenaru Moldovan, în Cuvânt înainte). Autorii antologați în acest volum sunt: Alin Cordoș, Marian Danci, Alexandru Iancu, Oxana Kopas, Eleanor Mircea, Radu-Ilarion Munteanu, Daniel Onaca, Emilia Poenaru Moldovan, Savu Popa, Luminița Rusu, Bogdan Stoicescu, Dumitru Tâlvescu, Larisa Tomescu, Rebeka Török-Ágoston. Colaboratoarea revistei noastre, Alice Valeria Micu, a scris comentariile critice pentru trei dintre autorii antologați în Trepte.

■ Cercul literar de la Cluj, Cercul poeților. Antologie de poezie, vol. II/ 2018, ediție coordonată și prefațată de Emilia Poenaru Moldovan, Ed. Colorama, Cluj-Napoca, 2018.

„În această antologie veți găsi diverse modalități poetice, vârste poetice, experiențe diverse, nu există o uniformitate, un model nivelator, există deja câteva personalități. Sentimentul meu e că această carte clocotește de poezie, e un cazan din care vor izbucni personalitățile de mâine (…)” (Ion Cristofor); „O antologie e mai mult expresia unei stări de spirit. Eu am văzut, cheagul acestei antologii este o mare iubire de poezie, de frumos. I-am citit pe poeții prezenți aici și la toți am văzut o propensiune, o dorință de a rosti frumos cuvinte și de a fi frumos în lume, ori asta nu e puțin și face ca acest grup să fie omogen. (…)” (Ion Mureșan); „Antologia probează un anumit nivel, nu se scrie naiv, nu se scrie stângaci, este o experiență deja consumată și asimilată, câțiva sunt autori cu cărți individuale, comentate la vremea lor, deci discutăm de o anumită maturitate, nu vorbim despre niște începători. (…)” (Adrian Popescu).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
794 citiri

Leave a Reply